Komitet Regionów chce zmian w dostępie do środków unijnych

Komitet Regionów wzywa do wprowadzenia zmian w kwestii dzielenia pieniędzy z budżetu unijnego, uproszczenia dostępu do środków finansowych oraz ponownej analizy mechanizmów rozdzielania funduszów.

nmojr

Według Komitetu Regionów obywatele UE powinni mieć możliwość lepszego monitorowania wydawania unijnych pieniędzy oraz lepszego zrozumienia mechanizmów wypłacania funduszy.
Władze regionalne i lokalne mają nadzieję na jak najszybsze wprowadzenie odpowiednich zmian oraz na uzyskanie większych środków finansowych na najnowsze wyzwania jak np. obrona i kontrola granic UE.

Tekst źródłowy

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 października 2017 19:46