Usprawnienia w handlu transgranicznym

Komitet Regionów z zadowoleniem przyjął inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące wdrożenia różnych usprawnień w handlu transgranicznym w sektorze usług.

alednor

W opinii przyjętej na ostatniej sesji plenarnej sprawozdawca Jean-Luc Vanraes zaapelował jednak do Komisji Europejskiej, by doprecyzowała swoje propozycje w taki sposób, aby można było w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku europejskiego.

Tekst źródłowy