Orędzie przewodniczącego Komitetu Regionów

Przewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz wygłosi 10 października br. w Brukseli pierwsze swoje orędzie na temat stanu Unii Europejskiej widzianej z perspektywy regionów i miast.

male

Po orędziu Lambertza odbędzie się także debata z czołowymi liderami UE, która dotyczyć będzie przyszłości Europy. Po tej debacie unijny komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Migeul Arias Cañete określi priorytety UE, dotyczące negocjacji klimatycznych na forum ONZ, które odbędzie się w listopadzie w Bonn.

Tekst źródłowy