KR wspiera innowacyjny transport w UE

Jak lepiej wspierać regiony i miasta we wdrażaniu innowacyjnych systemów transportowych, które poprawią mobilność różnych społeczności lokalnych?

wwww

Nad takim zagadnieniem zastanawiali się uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Komisję ds. Polityki Spójności Terytorialnym (COTER) Komitetu Regionów oraz Komisję ds. Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.
Nowo wybrany przewodniczący Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej Petr Osvald w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki finansowanie z UE regiony i miasta są w stanie stworzyć lepszy system transportowy – bardziej wydajny i czystszy dla środowiska”.

Tekst źródłowy