Konferencja branży turystycznej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki Komitet Regionów we współpracy z Parlamentem Europejskim zorganizował konferencję, która odbyła się 27 września br. w Brukseli.

kwwr

Polityczni liderzy Unii Europejskiej uczestniczyli w debacie, która miała na celu analizę wyzwań czekających branżę turystyczną. Zastanawiano się także nad wpływem turystyki na środowisko naturalne, społeczeństwa lokalne, rynek pracy oraz globalną gospodarkę. Podczas konferencji stwierdzono, że rozwój turystyki w różnych regionach Europy powinien być stymulowany przez innowacje oraz wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej.

Tekst źródłowy