Karl-Heinz Lambertz objął stanowisko przewodniczącego KR

kr32072017

Karl-Heinz Lambertz, belgijski socjalista, objął urząd przewodniczącego Komitetu Regionów. Będzie on przewodniczył temu ciału przez dwa i pół roku. Karl-Heinz Lambertz został wybrany na przewodniczącego KR-u 12 lipca i zastąpił na tym stanowisku Markku Markkulę, który został pierwszym wiceprzewodniczącym KR.

Link to original post