Wezwanie o pomoc w rozwoju turystyki w UE

kr24072017 2

Małe i średnie przedsiębiorstwa, regiony, miasta i sektor turystyczny wzywają do realizacji postanowień zawartych w Europejskiej Strategii Turystyki. W Otwartym Liście do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera ponad 70 członków Komitetu Regionów, 40 przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej zwróciło uwagę na potrzebę realizacji programów wspierających rozwój sektora turystycznego w Europie.

Link do oryginalnej wiadomości