KR w sprawie małej i średniej przedsiębiorczości

Christian Buchmann na ostatniej sesji plenarnej przedstawił opinię Komitetu Regionów dotyczącej małych i średnich przedsiębiorstw.

moje

Według tej opinii to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym Unii Europejskiej. Dlatego należy ułatwić im dostęp do zamówień publicznych, jednolitego rynku i finansowania, uproszczenia przepisów dotyczących VAT, wprowadzić przyjazne opodatkowanie dla takiego rodzaju firm, a także należy znaleźć większą równowagę pomiędzy tymi przedsiębiorstwami a ochroną pracowników, konsumentów i środowiskiem naturalnym.

Orginalny tekst
(ski)