Kończy się kadencja Markku Markkuli na stanowisku przewodniczącego KR

Dnia 12 lipca br. Markku Markkula po dwóch i pół roku sprawowania funkcji przewodniczącego Komitetu Regionów prawdopodobnie zostanie zastąpiony na tym stanowisku przez Belga Karl-Heinza Lambertza.

mojer

Ponadto na tej sesji plenarnej członkowie Komitetu Regionów będą debatować nad kierunkami polityki Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Powszechnej Polityki Rolnej po 2020 roku i tzw. „Zimowego Pakietu” dotyczącego polityki energetycznej wspólnoty. Na spotkaniu zostaną przedstawione także główne kierunki polityki UE pod przewodnictwem Estonii, która 1 lipca br. przejęła prezydencję w Unii.

Oryginalny tekst