Jak wspierać małą i średnią przedsiębiorczość w UE?

Dnia 29 czerwca br. odbyło się w Brukseli coroczne spotkanie członków tzw. Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Celem tej inicjatywy jest wyłanianie i nagradzanie regionów i miast Unii Europejskiej, które pozytywnie wyróżniają się w kwestii strategii rozwoju przedsiębiorczości.

wrrrrr

Członkowie tego ciała dyskutowali pod koniec czerwca o najlepszych praktykach i doświadczeniach różnych miast i regionów, wyzwaniach i barierach we wspieraniu małej i średniej przedsiębiorczości oraz planowanych programach, które mają być wdrażane w przyszłości.

tekst źródłowy
(ski)