Kwestia Partnerstwa Wschodniego

Dnia 22 maja br. na Białorusi odbyła się konferencja władz lokalnych i regionalnych w ramach Partnerstwa Wschodniego – programu Unii Europejskiej określającego kierunki polityki Wspólnoty względem wschodniej części Europy. Podczas tegorocznego spotkania w Mińsku debatowano na efektywną polityką energetyczną, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz lepszym przygotowanie pracowników administracyjnych na Białorusi i na Ukrainie, w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji czy Mołdawii.

Link do oryginalnej wiadomości