Wizyta jury Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości w Małopolsce

kr22052017 2

Europejska Nagroda Promocji Przedsiębiorczości to nagroda przyznawana regionom Unii Europejskiej za podjęcie inicjatyw proprzedsiębiorczych. W maju tego roku jury nagrody pod przewodnictwem Paula Lindquista wizytowało region Małopolski, jednego z trzech zdobywców nagrody w 2016 roku. Celem wizyty była obserwacja w jaki sposób region Małopolski wdraża swoje plany względem wspierania przedsiębiorczości w regionie.

Link do oryginalnej wiadomości