Bezrobocie wśród młodych ludzi problemem regionów UE

kr03042017

Bezrobocie wśród młodych ludzi jest znaczącym problemem w regionach Unii Europejskiej. Dnia 31 marca br. Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) przedstawiła opinię, według której sektor publiczny i prywatny powinny działać wspólnie, aby pomóc młodym ludziom przyswoić umiejętności wymagane na rynku pracy. Komisja z zadowoleniem przyjęła działanie Europejskiego Korpusu Solidarności, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w zakresie wolontariatu lub rozwoju zawodowego.

Link do oryginalnej wiadomości

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 kwietnia 2017 19:47