Podsumowanie minionej sesji plenarnej

kr20022017

Podczas ostatniej sesji plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 8-9 lutego br. podjęto kilka bardzo istotnych tematów dla współczesnej Europy, jak np. migracje, wspólna polityka rolna czy luka inwestycyjna. Przedstawiciele miast i regionów przyjęli także zalecenia dotyczące transportu, energii i środowiska naturalnego, telekomunikacji. Członkowie KR przyjęli także rezolucję z okazji 60. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego, który ustanowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą.

Link do oryginalnej wiadomości