Opinia KR w sprawie polityki leśnej UE

Dnia 9 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Zasobów Naturalnych (NAT), która przyjęła projekt opinii w sprawie raportu dotyczącego polityki leśnej Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...
wtorek, 20 marca 2018 00:05

Wzmocnić bezpieczeństwo obszarów miejskich

Przewodniczący Komitetu Regionów, Karl-Heinz Lambertz, z radością przyjął plan UE, aby część funduszy unijnych przeznaczyć na wzmocnienie bezpieczeństwa miast w związku z serią ataków terrorystycznych w Europie w ostatnich latach.

Czytaj więcej...
wtorek, 13 marca 2018 00:25

Przeciwko terroryzmowi

Dnia 8 marca br. przedstawiciele Komitetu Regionów i Komisji Europejskiej wezmą udział w konferencji poświęconej podejmowaniu działań, które miałyby skutecznie powstrzymać falę ataków terrorystycznych.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 05 marca 2018 19:32

Europejski Konwent Burmistrzów

„Unia Europejska potrzebuje efektywnej i silnej polityki regionalnej, aby zrealizować międzynarodowe postanowienia w kwestii redukcji emisji dwutlenku węgla” – powiedział przewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambert podczas Europejskiego Konwentu Burmistrzów ds. Klimatu i Energii.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 26 lutego 2018 19:25