Spotkanie w sprawie ekonomii współpracy

Dnia 28 października br. odbyło się spotkanie członków Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). W wyniku przeprowadzonej dyskusji zaakceptowano opinię dotyczącą ekonomii współpracy oraz metod wsparcia władz lokalnych i regionalnych w kwestii inwestycji i reform.

Czytaj więcej...
wtorek, 05 listopada 2019 00:22

Konferencja dotycząca roli bioekonomii w Europie

Rok po tym jak zaktualizowano europejską strategię względem bioekonomii odbyła się konferencja pn. „Europejska Bioekonomia: Regiony, Miasta i Społeczeństwo Obywatelskie”, która została zorganizowana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów.

Czytaj więcej...
wtorek, 29 października 2019 00:04

Dyskusja o społecznej innowacji

Podczas tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast politycy i eksperci europejskich miast i regionów mogli wymienić swoje doświadczenia i spostrzeżenia w ramach Platformy Wymiany Wiedzy.

Czytaj więcej...
piątek, 25 października 2019 00:47

Nowoczesne technologie szansą dla starzejącej się Europy

Na październikowej sesji plenarnej Komitet Regionów z inicjatywy Birgitty Sacrédeus, radnej szwedzkiego regionu Dalarna, przyjął opinię dotyczącą starzenia się w aktywności i dobrym zdrowiu.

Czytaj więcej...
wtorek, 22 października 2019 00:20