Marszałkowie chcą mieć wpływ na negocjacje z UE

Na zakończenie obrad Konwentu Marszałków w Sulisławiu marszałkowie przyjęli stanowisko w sprawie wykorzystania przez samorządy wojewódzkie unijnych funduszy w ramach polityki spójności. Marszałkowie oczekują, że w przyszłej perspektywie finansowej UE znaczna część odpowiedzialności za realizację polityki spójności w Polsce zostanie powierzona samorządom województw. Podkreślają zarazem, że w perspektywie 2007-2013 wszystkie polskie regiony wykorzystały powierzone im unijne pieniądze (17,3 mld euro) w 100 proc. Komentując negocjacje nad kształtem polityki spójności po roku 2020 marszałkowie stwierdzają, że „niezbędne jest prowadzenie dalszych negocjacji z udziałem partnerów strony samorządowej, gdyż jedynie takie rozwiązanie daje gwarancję pełnego sukcesu”.

155888 d

W swoim stanowisku marszałkowie podkreślili korzystne elementy propozycji przygotowanej przez Komisję Europejską, ale też zgłosili liczne uwagi i wątpliwości. Domagają się silniejszego uwzględnienia w przyszłej polityce spójności wyzwań, które nadal stoją przed Polską i oczekują, że znaczna część odpowiedzialności za realizację tej polityki w Polsce zostanie powierzona właśnie samorządom województw. Przypominają zarazem, że rozpoczęcie dyskusji o funduszach na lata 2021-2028 zbiega się w czasie z zakończeniem rozliczeń z okresu 2007-2013. Jak podkreślili marszałkowie wszystkie regiony wykorzystały powierzone pieniądze w 100 proc.
- Nasze tempo pracy, umiejętność współpracy z wnioskodawcami oraz poprawność działań pod względem prawnym sprawiły, że powierzone samorządom województw 17,3 mld euro zostało w pełni zainwestowanych w rozwój Polski. Nie oddaliśmy Brukseli ani grosza! - mówią marszałkowie.
Jak wyliczają, dzięki tym pieniądzom udało się zrealizować 36,5 tys. różnego rodzaju projektów, których efektem było m.in. blisko 98 tys. miejsc pracy; ponad 6,6 tys. km zmodernizowanych lub wybudowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 126 kupionych pociągów; 1550 kupionych lub zmodernizowanych autobusów dla komunikacji miejskiej; przygotowanie 33 terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 1200 hektarów; 9,5 tys. km nowej sieci kanalizacyjnej; budowa i modernizacja 3,9 tys. km wodociągów; 70 km zmodernizowanych obwałowań rzek i czy dotacje dla 12,5 tysiąca firm.

- Możemy dzisiaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że fundusze, jakimi dotychczas zarządzały regiony, pozwoliły na zdobycie ogromnego doświadczenia we właściwym dysponowaniu dużymi środkami finansowymi, czego rezultatem jest skuteczność i efektywność wdrażania regionalnych programów operacyjnych - stwierdzają marszałkowie. Przekonują, że mając na uwadze wyniki oraz tempo i dynamikę wdrażania funduszy strukturalnych, polskie regiony bardzo dobrze zdają egzamin jako Instytucje Zarządzające i znaczącą wyróżniają się na tle innych europejskich regionów pod względem kształtowania i zarządzania systemem polityki spójności. Jest to świadectwo sukcesu, wyraz dojrzałości struktur regionalnych oraz przede wszystkim znajomości lokalnych potrzeb. W kontekście dyskusji na kształtem polityki spójności po roku 2020, dostrzegamy wysoki potencjał polskich przedstawicieli uczestniczących w tym procesie, ale niezbędne jest prowadzenie dalszych negocjacji z udziałem partnerów strony samorządowej, gdyż jedynie takie rozwiązanie daje gwarancje pełnego sukcesu, czyli opracowanie przyszłych programów, które będą odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby polskich regionów i społeczności lokalnych - podsumowują to marszałkowie.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)