Wzrosły dysproporcje między województwami

Różnice między regionami Polski pod względem poziomu PKB na mieszkańca wzrosły w ciągu lat 2000-2016 - wynika z raportu OECD zaprezentowanego w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 15 października 2018 19:01

Elżbieta Polak o tolerancji na łamach prasy niemieckiej

Etykiety

Prasa niemiecka pozytywnie pisze o polskiej tolerancji na przykładzie województwa lubuskiego. "Markische Oderzeitung" ukazujący się we Frankfurcie nad Odrą i "Lausitzer Rundschau" wychodzący w Cottbus - dwa niemieckie dzienniki opublikowały wywiad z marszałek Elżbietą Anną Polak pod tytułem "My na zachodzie Polski jesteśmy tolerancyjni". Z Panią marszałek Polak rozmawiał Dietrich Schröder.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 08 października 2018 00:31

2018 – rok podwójnego jubileuszu

Etykiety

– Ważne, by poczucie bycia Polakami napawało nas dumą i sprawiało autentyczną radość – mówi  Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...
czwartek, 13 wrzesień 2018 00:19