Okrągły stół o transformacji regionów górniczych

Regiony i obszary górnicze powinny być w nowej perspektywie finansowej UE obszarem strategicznej interwencji z poziomu europejskiego - mówili przedstawiciele śląskich środowisk społecznych i gospodarczych podczas okrągłego stołu nt. transformacji regionów górniczych.

Czytaj więcej...
środa, 25 wrzesień 2019 00:08

Inteligentne specjalizacje na Warmii i Mazurach

Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego po raz drugi przygotował raport z monitorowania regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zawiera dane o stanie gospodarki na koniec 2018 roku. Wnioski - według UM - potwierdzają zasadność strategicznych wyborów podjętych przez samorząd województwa w 2013. W tym okresie województwo zatwierdziło „Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” Zdefiniowano wówczas trzy regionalne specjalizacje - ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości. Dowodem właściwego wyboru specjalizacji, według włodarzy województwa są stale rosnące wartości wskaźników obrazujących sytuację w wybranych dziedzinach gospodarki.

Czytaj więcej...
piątek, 23 sierpnia 2019 00:35

Mazowsze gra o wielkie pieniądze

Etykiety

Województwo mazowieckie liczy na większe pieniądze w nowym rozdaniu unijnych funduszy. Ale musi o nie ostro powalczyć. Statystyczny podział Mazowsza, na bogaty region stołeczny (ok. 150 proc. unijnej średniej) oraz biedną mazowiecki regionalny (ok. 50 proc. unijnej średniej), już się dokonał. Władze Mazowsza muszą jednak cały czas trzymać rękę na pulsie, by przyniosło to oczekiwane korzyści. Zwłaszcza podczas toczących się obecnie negocjacji o kształt budżetu UE na lata 2021-2027.

Czytaj więcej...
wtorek, 23 lipca 2019 00:50