czwartek, 09 sierpnia 2018 00:44

Ostatnie pożegnanie prof. Marii Dzielskiej

Na krakowskim Salwatorze odbyły się uroczystości pogrzebowe prof. Marii Dzielskiej, wybitniej polskiej intelektualistki, historyka, filologa klasycznego, działaczki społecznej i akademickiej. W imieniu województwa podkarpackiego zasłużoną uczoną pożegnał marszałek Władysław Ortyl.

Opublikowano w Z regionów
czwartek, 09 sierpnia 2018 00:38

„Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji”

To hasło kampanii promocyjnej województwa, którą zainaugurowano wczoraj w podrzeszowskiej Jasionce. W ramach kampanii region będzie promowany m.in. w siedmiu największych miastach oraz w kinach w całej Polsce. Na konferencji prasowej marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, że zadaniem kampanii jest przyciągnięcie do regionu inwestorów zagranicznych, którzy będą współpracowali z lokalnymi firmami.

Opublikowano w Z regionów
wtorek, 31 lipca 2018 00:20

Dla ofiar Wołynia

Oratorium Wołyńskie „Kres Kresów” wraz z koncertem muzyki filmowej, to niezwykłe wydarzenie, które miało miejsce w Filharmonii Podkarpackiej. Podczas oratorium wystąpiła orkiestra symfoniczna oraz chór mieszany pod dyrekcją Elżbiety Krzemińskiej. Występ uświetniła Anna Jurksztowicz, a dyrygował Krzesimir Dębski. Udział w koncercie wziął marszałek Władysław Ortyl.

Opublikowano w Z regionów
wtorek, 17 lipca 2018 00:26

Polsko-słowacka Via Carpatia

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz minister transportu i budownictwa Republiki Słowackiej Arpád Ersek, podpisali wczoraj w Barwinku umowę o lokalizacji miejsca połączenia drogi S19 z drogą R4 po stronie słowackiej. Ministrowie podpisali także umowę o budowie mostu granicznego przez potok Jeleśna w Małopolsce. W wydarzeniu wziął udział marszałek województwa Władysław Ortyl.

Opublikowano w Z regionów
poniedziałek, 16 lipca 2018 00:53

Piknik Wolności i Solidarności

W Strzyżowie pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego odbył się Piknik Wolności i Solidarności – Solidarność dla Niepodległej. Piknik zorganizowano z okazji obchodów 38. rocznicy powstania NSZZ Solidarność oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem pikniku był Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” we współpracy z Oddziałem „S” w Strzyżowie.

Opublikowano w Z regionów

Województwo podkarpackie od kilku lat angażuje się w realizację zadań na rzecz krajów rozwijających się, w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podejmowanie działań ukierunkowanych na ograniczanie ubóstwa, jest ważnym gestem solidarności naszego kraju, który jeszcze kilka lat temu sam był beneficjentem takiej pomocy.

Opublikowano w Z regionów

Czy walory turystyczne i lotnicze Podkarpacia można połączyć? Oczywiście, dobrym przykładem jest projekt Europejskiego Centrum Symulatorów Lotniczych. Centrum tworzyć będzie konsorcjum, którego liderem zostanie mielecka firma Royal Star.

Opublikowano w Z regionów
czwartek, 28 czerwca 2018 00:29

Stop dla powodzi w Tarnobrzegu

W Tarnobrzegu zakończono kolejną, dużą inwestycję związaną z ochroną przeciwpowodziową - wały na Wiśle. Inwestycja kosztowała 32 miliony złotych, a pieniądze na ten cel niemal w całości pozyskano m.in. z  Banku Światowego. Modernizację rozpoczął Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, a po likwidacji tej instytucji, kontynuowała ją spółka Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i jej regionalny zarząd gospodarki wodnej w Rzeszowie. W oddaniu inwestycji wzięła udział wojewoda Ewa Leniart, marszałek Władysław Ortyl oraz zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś.

Opublikowano w Z regionów
niedziela, 24 czerwca 2018 14:54

Bene Merito, czyli w słusznej sprawie

Marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Bogdan Romaniuk, a także wiceprezes IPN Mateusz Szpytma zostali odznaczeni medalem Bene Merito. Medal przyznawany jest za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Uroczyste wręczenie odbyło się  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wręczał je wiceminister Andrzej Papierz.

Opublikowano w Z regionów
środa, 20 czerwca 2018 00:00

Delegacja z Tajwanu na Podkarpaciu

Czy Podkarpacie to dobry region do inwestowania i nawiązywania kontaktów handlowych, otwarty na innowacje, nowoczesne technologie oraz współpracę? Mogli przekonać się o tym przedsiębiorcy z Tajwanu związani z sektorem energii odnawialnej. Podczas spotkania w Parku Naukowo-Technicznym Areopolis o mocnych stronach regionu mówił Stanisław Kruczek członek zarządu województwa podkarpackiego oraz Piotr Zawada pełnomocnik zarządu rzeszowskiego Agencji Rozwoju Regionalnego.

Opublikowano w Z regionów
Strona 9 z 55