piątek, 21 grudnia 2012 06:09

Finał bożonarodzeniowego konkursu

W Urzędzie Marszałkowskim zakończył się Konkurs Bożonarodzeniowy. Znamy już zwycięzców w dwóch kategoriach: Obrzęd Bożonarodzeniowy i Stół Wigilijny. Członek zarządu Lucjan Kuźniar wręczył też nagrody przedstawicielom sołectw, które zrealizowały najciekawsze projekty w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

Opublikowano w Z regionów
poniedziałek, 17 grudnia 2012 01:00

Nastrój świątecznego Podkarpacia w Brukseli

Z oficjalną wizytą w Brukseli przebywali marszałek Mirosław Karapyta oraz wicemarszałek Anna Kowalska wraz z delegacją. W siedzibie ambasady RP w Brukseli województwo podkarpackie oraz województwo łódzkie przy współudziale ambasadora RP w Brukseli zorganizowały tradycyjne polskie stoły świąteczne. Celem było przybliżenie zaproszonym na wydarzenie gościom polskich tradycji i zwyczajów świątecznych.

Opublikowano w Z regionów
poniedziałek, 10 grudnia 2012 23:45

Zacieśniają współpracę z Chinami

Podkarpackie to nie tylko piękny, ale przede wszystkim dynamicznie rozwijający się region, chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy z Chin rozpoczęli współpracę z firmami z Podkarpacia – tak o naszym województwie mówili członkowie delegacji z regionu Kuangsi – Czuang. Spotkali się z nimi w Rzeszowie marszałek Mirosław Karapyta oraz wicemarszałek Zygmunt Cholewiński. Ta wizyta to kolejny krok w relacjach z naszym chińskim partnerem.

Opublikowano w Z regionów
wtorek, 04 grudnia 2012 23:17

Apel w sprawie Via Carpatia

W Rzeszowie zakończyła się konferencja poświęcona Via Carpatia. Wzięli w niej udział przedstawiciele regionów, przez które przebiega szlak drogowy, parlamentarzyści, samorządowcy, wiceminister Maciej Jankowski z Ministerstwa Transportu, ambasador Chorwacji oraz goście z Ukrainy. Konferencja zakończyła się podpisaniem Apelu Regionów Unii Europejskiej o uznanie znaczenia szlaku Via Carpatia dla spójności UE oraz włączenia go na całej długości do sieci bazowej TEN-T.

Opublikowano w Z regionów
czwartek, 29 listopada 2012 22:41

Kultura łączy narody

Dom Polski Wschodniej w Brukseli, Ministerstwo Kultury i Instytut Adama Mickiewicza zorganizowały 26 listopada w Brukseli konferencję "Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy". Podkarpacie reprezentował marszałek Mirosław Karapyta.

Opublikowano w Z regionów
czwartek, 22 listopada 2012 19:57

Marszałek przyjął delegację z Rumunii

Mirosław Karapyta spotkał się z posłem do parlamentu rumuńskiego i prezesem Związku Polaków w Rumunii – Gerwazym Longerem oraz biskupem diecezji w Jassach J.E. Petru Gherhel'em. Podczas spotkania rozmawiano o kwestiach dotyczących Polaków mieszkających w Rumunii, a w szczególności w regionie suczawskim, z którym Podkarpacie  podpisało porozumienie o współpracy.
Opublikowano w Z regionów
Strona 53 z 53