czwartek, 21 marca 2019 00:00

Rocznica Bydgoskiego Marca

Obchodziliśmy 38. rocznicę wydarzeń Bydgoskiego Marca’81. Uroczystości w Bydgoszczy (19 marca) rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy ul. Dworcowej 87, pod tablicą upamiętniającą strajk chłopski z 1981. Odbyła się też uroczysta msza święta w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem i pod tablicą na Urzędzie Wojewódzkim. Zarząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Opublikowano w Z regionów
środa, 20 marca 2019 00:31

Pomnażają dobro

Blisko 270 tysięcy złotych – tyle wynosi ostatecznie dochód z 9. Marszałkowskiego Balu  Dobroczynnego, który odbył się 2 lutego w toruńskim CKK Jordanki. Pieniądze zostaną podzielone między cztery instytucje pomocowe – Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Toruniu i Dom Pomocy Społecznej w Świeciu oraz polską misję charytatywną w Zambii, która jest jednym z najbiedniejszych krajów świata, i ośrodek dla dzieci w zrujnowanym przez wojnę syryjskim mieście Aleppo.

Opublikowano w Z regionów
wtorek, 19 marca 2019 00:31

Akcja „Żaba"

Ta akcja ma na celu ochronę migrujących żab przed rozjechaniem przez samochody. Podobnie jak ubiegłej wiosny wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 w Nowym Dworze w powiecie bydgoskim pojawiły się specjalne płotki. Płazy trafiają do wiader-pułapek, w których w bezpieczny sposób są przenoszone do zbiorników wodnych. W ubiegłym roku uratowano w ten sposób prawie 1200 osobników, przede wszystkim z gatunków chronionych.

Opublikowano w Z regionów
poniedziałek, 18 marca 2019 00:12

26. Welconomy Forum w Toruniu

Dziś w Toruniu rozpoczyna się doroczne dwudniowe Międzynarodowe Forum Gospodarcze Welconomy Forum. To już 26. takie spotkanie gromadzące wybitne postaci życia publicznego, m. in. przedstawicieli rządu i samorządów, reprezentantów świata gospodarki, nauki i kultury, a także gości z zagranicy. Debatę panelową na temat ekonomii społecznej (19 marca), zorganizował marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Opublikowano w Z regionów
piątek, 15 marca 2019 00:56

Noc Sów w parkach krajobrazowych

Brodnicki Park Krajobrazowy oraz Wdecki Park Krajobrazowy (woj. kujawsko-pomorskie) kolejny raz organizują wydarzenia w związku z ogólnopolską akcją edukacyjną Noc Sów. Marzec to najbardziej aktywny okres w roku dla większości tych ptaków. W obu parkach wydarzenia poświęcone sowom i ich zwyczajom odbędą się 22 marca.

Opublikowano w Z regionów
czwartek, 14 marca 2019 00:46

Bransoletki życia w Kujawsko-Pomorskiem

Teleopieka domowa to nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych. Latem ubiegłego roku, w ramach pilotażu, objęto nią 55 seniorów w regionie Kujawsko-Pomorskim. Teraz bransoletki życia – urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy – przekazano 155 nowym uczestnikom programu.

Opublikowano w Z regionów
środa, 13 marca 2019 00:46

Nauka w sukurs gospodarce

Małe i średnie przedsiębiorstwa to trzon rozwoju gospodarczego, szczególnie na poziomie lokalnym. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przystępuje do realizacji projektu, którego efektem będzie wypracowanie dla nich skrojonych na miarę instrumentów wsparcia. Jego finałem będzie przetestowanie tych narzędzi w wybranych 21 kujawsko-pomorskich gminach. W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja otwierająca projekt, z udziałem prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z całego regionu.

Opublikowano w Z regionów
poniedziałek, 11 marca 2019 00:59

20-lecie członkostwa Polski w NATO

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę powołania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz 20-lecie członkostwa Polski w NATO. Z tej okazji w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się 8 marca seminarium poświęcone  funkcjonowaniu Polskich Sił Zbrojnych w NATO. W konferencji uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski i sekretarz województwa Marek Smoczyk.

Opublikowano w Z regionów

Pięć dni w tygodniu w tradycyjnym gospodarstwie rolnym połączone z interesującymi, dostosowanymi do zainteresowań i potrzeb zajęciami – tak wygląda przeznaczony dla niesamodzielnych osób starszych projekt „Opieka w zagrodzie”, będący kontynuacją dobrze przyjętej i cieszącej się dużym zainteresowaniem „Zielonej opieki”. Pierwsza grupa podopiecznych już z niego korzysta.

Opublikowano w Z regionów
poniedziałek, 04 marca 2019 00:00

Pamięci żołnierzy wyklętych

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest ustanowionym w 2011 roku świętem państwowym poświęconym pamięci żołnierzy niepodległościowego podziemia.

Opublikowano w Z regionów
Strona 1 z 77