Niemożliwe stało się możliwe

Modernizacja kanałów żeglugowych, szpitale, OZE, remont hali Urania w Olsztynie – te oraz inne inwestycje doczekają się realizacji dzięki wytrwałym negocjacjom zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z Komisją Europejską. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zasadzie już się kończy. Powyżej 80 proc. z ponad 3,6 mld euro, jakie region ma do dyspozycji, jest już zapisana w umowach.

24334234a

Realia gospodarcze jednak zmieniły planowane koszty wielu inwestycji, tak jak w przypadku modernizacji starej śluzy w Guziance, przebudowy i umocnienia kanałów żeglugowych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Na wykonanie czeka także wiele projektów, które spełniły wymogi formalne, ale znalazły się na tzw. listach rezerwowych. Dlatego zarząd województwa podjął trud dodatkowych negocjacji  z Komisją Europejską i przesunięcia funduszy z działań, na które nie ma w regionie dużego zapotrzebowania na te, których najbardziej oczekują mieszkańcy. Negocjacje trwały od listopada 2019 roku, ostatni podpis akceptujący propozycje zarządu został złożony 20 lutego 2020 roku.
- Komisja Europejską zgodziła się na nasze postulaty i to jest naprawdę duży sukces, bo większości tych zadań, jakich my potrzebujemy, Unia już nie dofinansowuje – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Niemożliwe stało się możliwe. Nasza codzienna pozytywistyczna praca przynosi wymierne korzyści.
Wartość wszystkich nowych inwestycji przekracza 360 mln zł. Muszą one być zrealizowane do końca 2023 roku.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)

Czytany 90 razy