Transformacja ekologiczna, czyli Eco-Miasto

Eksperci z Francji i Polski podzielili się doświadczeniami podczas warsztatów „Eco-Miasto”, które odbyły się w siedzibie Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie. Warsztaty były wspólną inicjatywą samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i ambasady Francji; warsztaty otworzyli marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Frédéric Billet, ambasador Francji w Polsce.

910534ia

Przedstawiciele lokalnych samorządów z całego regionu zapoznali się z transformacjami ekologicznymi wdrożonymi w miastach francuskich oraz rozwiązaniami dotyczącymi systemu energetycznego i elektromobilności. Poruszane były również zagadnienia związane z mechanizmami finansowania transformacji oraz partnerstwem publiczno-prywatnym.
Warsztaty organizowane są w całym kraju w ramach projektu ambasady Francji w Polsce „Eco-Miasto”. Jego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast oraz nagradzanie najbardziej zaangażowane w transformację ekologiczną polskie miasta. Inicjatywa, wsparta przez publicznych i prywatnych partnerów, odzwierciedla zaangażowanie Francji w promowanie zrównoważonego rozwoju i walkę ze zmianami klimatu.
Fachową wiedzą i doświadczeniem podzielili się eksperci z Francji i Polski. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Regionalnej Agencji Energetycznej Bretanii Południowej, Urzędu Miasta Saint-Brieuc, Renault East, City Finance Lab, BNP PARIBAS oraz Urzędu Miasta Olsztyna.
Ambasador Frédéric Billet gościł również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem rozmawiali na temat współpracy polsko-francuskiej, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa na szczeblu samorządowym.
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od 2000 roku współpracuje z radą departamentu Côtes d’Armor z Francji. Dzięki zaangażowaniu obu regionów zrealizowano od tego czasu wiele projektów, m.in. w dziedzinie kultury, sportu, polityki społecznej oraz aktywizacji obszarów wiejskich.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)

Czytany 81 razy