W Brukseli o ochronie wód i bezpieczeństwie przeciwpowodziowym

Marszałek Piotr Całbecki był wczoraj (20 lutego) w Brukseli gospodarzem spotkania konsultacyjnego w sprawie dwóch ważnych aktów prawa Unii Europejskiej, kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu Regionów (ENVE), w której marszałek zasiada, powierzyła mu obowiązki sprawozdawcy przygotowywanej w KR opinii w tej sprawie.

94335m

Chodzi o unijną dyrektywę wodną i dyrektywę powodziową i to, na ile pozostają one aktualne w świetle obecnych wyzwań i problemów oraz w jakim kierunki powinna pójść ich ewentualna nowelizacja. Komitet Regionów otrzymał do zaopiniowania przygotowany w Komisji Europejskiej roboczy na razie dokument na ten temat. Obecnie pracują nad nim Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) oraz marszałek Piotr Całbecki, który w przyszłym tygodniu (27 lutego) zaprezentuje komisji przygotowaną przez siebie wstępną analizę  tego dokumentu. W pracy nad nią wspiera go wybitny ekspert w tej dziedzinie, twórca nowoczesnej koncepcji ekohydrologii prof. Maciej Zalewski, który jest dyrektorem Międzynarodowego Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk i stałym współpracownikiem UNESCO.
 W dzisiejszym otwartym spotkaniu konsultacyjnym w siedzibie Komitetu Regionów uczestniczyli przedstawiciele KE oraz reprezentanci europejskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych oraz biur regionalnych w Brukseli.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
i Biuro Regionalne w Brukseli
Fot. Mieszko Matusiak
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)

Czytany 80 razy