Infostrada 2.0

Comarch, jedna z największych firm informatycznych w kraju, przystępuje do modernizacji i rozbudowy systemu informacji przestrzennej (SIP) województwa kujawsko-pomorskiego. Efektem będą m.in. nowe e-usługi i aplikacje, w tym aplikacje mobilne. Przedsięwzięcie realizujemy w ramach finansowanego z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. We wczorajszej konferencji prasowej inaugurującej nowy etap projektu uczestniczyli wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski i wiceprezes Comarchu Paweł Prokop.

44553444m

- Cyfrowe narzędzia, które obecnie wyznaczają kierunki rozwoju w wielu dziedzinach życia, są coraz częściej używane w relacjach obywatel-urząd, a także w kontaktach biznes-urząd i urząd-urząd, również w naszym regionie. Musimy tu trzymać rękę na pulsie, bo mieszkańcy województwa słusznie tego od administracji wymagają, czerpiąc wzorce z systemów funkcjonujących choćby za zachodnią granicą – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  
Infostrada Kujaw i Pomorza to projekt z dziedziny e-administracji, którego pierwszy etap sfinansowaliśmy ze środków naszego RPO 2007-2014. Partnerami samorządu województwa było w nim 135 jednostek samorządu terytorialnego w całym regionie. Powstał ogólnoregionalny system e-administracyjny oraz cyfrowy system informacji przestrzennej. Na pierwszy z tych segmentów składają się m. in. regionalny biuletyn informacji publicznej, platforma wymiany informacji między urzędami i system elektronicznej skrzynki podawczej zintegrowany z rządowym ePUAP-em. Drugi pozwala na przeglądanie map i zdjęć lotniczych, informacji zgromadzonych w ewidencji gruntów i dokumentów planistycznych bez ruszania się z fotela w domu czy biurze.
Realizowany obecnie drugi etap, to rozbudowa tych narzędzi i zasobów, prowadzona wspólnie przez samorząd województwa i 110 partnerów (samorządy powiatowe i gminne oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i regionalny Związek Powiatów). Zasadnicza jej część to właśnie rozbudowa i modernizacja regionalnego geoportalu – za którą właśnie zabiera się Comarch - oraz związanych z nim zasobów i funkcjonalności, a także powiązanie systemów informacji przestrzennej i elektronicznego obiegu dokumentów. Mówimy o 32 rodzajach e-usług w dziedzinie planowania przestrzennego, procesów inwestycyjnych, budownictwa, decyzji lokalizacyjnych i ewidencji gruntów, w tym danych, które, po uwierzytelnieniu, mogą uzyskać certyfikowani rzeczoznawcy majątkowi i komornicy sądowi.
W dalszej części projektu powstaną m.in. platformy miejskie z modułami do prowadzenia konsultacji społecznych, umożliwiającymi zgłaszanie projektów i głosowanie. Uruchamiane są także indywidualne geoportale poszczególnych jednostek, systemy udostępniania dokumentacji i aplikacji mobilnych.
Budżet Infostrady Pomorza i Kujaw 2.0 wynosi 135 milionów złotych.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Fot. Mikołaj Kuras
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)

Czytany 87 razy