Woźniak wiceprzewodniczącym prezydium EKR

Podczas zakończonej wczoraj w Brukseli sesji plenarnej, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym prezydium Europejskiego Komitetu Regionów. Marszałkowi powierzono także, po raz kolejny, funkcję przewodniczącego polskiej delegacji narodowej. W nowej kadencji M. Woźniak zasiądzie również w prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej.

5478945

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia członkowie EKR wybrali nowego przewodniczącego KR i jego zastępcę. Nowym szefem został Apostolos Tzitzikostas z Grecji, a jego pierwszym zastępcą - Vasco Cordeiro z Portugalii.
 M. Woźniak, który zasiada w KR nieprzerwanie od 2006 r., po raz kolejny – w nowej kadencji 2020-2025 - pełnił będzie funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium KR. Prezydium odpowiada za koordynację prac Komitetu oraz poszczególnych komisji, określa program polityczny tej instytucji oraz czuwa nad jego wdrażaniem. Marek Woźniak podczas posiedzenia polskiej delegacji wybrany został ponownie, przez aklamację, na jej przewodniczącego. Polska delegacja składa się z 21 członków reprezentujących wszystkie szczeble administracji samorządowej w Polsce i stanowi czwartą najliczniejszą delegację narodową w KR. Jej członkowie pełnią w nowej kadencji istotne funkcje w Europejskim Komitecie Regionów: przewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) wybrany został marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a szefem Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) został marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.
Drugiego dnia sesji plenarnej członkowie KR wzięli udział w debacie na temat  przyszłości Europy z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Dubravką Šuicą, odpowiedzialną za demokrację i demografię. Spotkali się również z ministrem administracji publicznej Chorwacji Ivanem Malenicą, który zaprezentował priorytety chorwackiej prezydencji w Radzie UE. Istotna z punktu widzenia polskiej delegacji była przyjęta opinia i poprzedzająca ją debata na temat praworządności w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Samorządowcy przyjęli także opinie dotyczące m.in. polityki ochrony środowiska na poziomie lokalnym oraz zjawiska drenażu intelektualnego w UE. 13 lutego odbyły się posiedzenia inauguracyjne sześciu komisji KR. Marszałek  Woźniak, podobnie jak w poprzedniej kadencji, przez najbliższe 5 lat pracował będzie w komisji COTER, zajmującej się polityką spójności i budżetem UE oraz w komisji CIVEX, która skupia się na kwestiach związanych m.in. z bezpieczeństwem, sprawiedliwością, zarządzaniem i polityką sąsiedztwa.

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Źródło: www.umww.pl
(ski)

Czytany 70 razy