Strategiczne rozmowy o lecznictwie 2030+

We Włocławku spotkali się naukowcy i praktycy lecznictwa oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, by rozmawiać o rozwiązaniach strategicznych w tej dziedzinie w Kujawsko-Pomorskiem. To drugi z zaplanowanych w trakcie prac nad strategią rozwoju województwa paneli branżowych – pierwszy, dotyczący włączenia społecznego, odbył się poniedziałek w Inowrocławiu. Samorząd województwa reprezentowali członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radni Stanisław Pawlak i Wojciech Szczęsny.

9434575m

Wśród tematów spotkania, które odbywało się w marszałkowskim Szpitalu im. Popiełuszki, znalazły się m.in. obszary wymagające szczególnej interwencji, problemy związane z deficytem kadr lekarskich i pielęgniarskich, dostępność usług medycznych dla osób o ograniczonej mobilności i problemy związane ze skutecznym promowaniem postaw prozdrowotnych. Następne spotkanie panelu medycznego - na początku marca.
Prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030 rozpoczęły się w połowie stycznia, konferencją z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej oraz reprezentacji środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i biznesu.
- Wierzę, że zarówno w tworzenie, jak i późniejszą realizację założeń włączy się bardzo szerokie grono partnerów społecznych, samorządowych i gospodarczych -  przedstawiciele wszystkich środowisk i wszystkich części naszego regionu – mówił wówczas marszałek Piotr Całbecki.
Hasło przewodnie przygotowywanego dokumentu to przyspieszenie rozwoju (oficjalny tytuł: Strategia przyspieszenia 2030+). Zawierał będzie diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, wykaz projektów kluczowych, założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazanie źródeł finansowania. Zakładany jest szeroki udział społeczny na wszystkich  etapach powstawania strategii. Wczoraj nastąpił początek konsultacji samorządowych – w Rypinie.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Fot. Mikołaj Kuras
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)

Czytany 58 razy