Marszałek Gustaw M. Brzezin powołany do CORLEAP

Podczas  trwającej w Brukseli sesji Europejskiego Komitetu Regionów marszałek Warmii i Mazur Gustaw Marek Brzezin został powołany do składu konferencji władz lokalnych i regionalnych partnerstwa wschodniego.

6564456a

Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) to utworzone w 2011 r. przez Komitet Regionów polityczne forum władz z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego. W jej skład wchodzą samorządowcy z krajów UE oraz przedstawiciele szczebla lokalnego i regionalnego z sześciu państw Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Republika Mołdawii i Ukraina).
–  Nasza wieloletnia współpraca z partnerami z Ukrainy, a także ważne z punktu widzenia europejskiej polityki sąsiedztwa kontakty z obwodem kaliningradzkim to wiedza i doświadczenie, które chcę wykorzystać w pracach w CORLEAP – komentuje Brzezin.
Celem CORLEAP jest koordynacja prac reprezentacji władz lokalnych i regionalnych w ramach Partnerstwa Wschodniego, wsparcie działań instytucji UE w realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa, a także pomoc w zbliżeniu krajów partnerskich do UE, przeprowadzeniu reform wewnętrznych oraz budowaniu potencjału na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)

Czytany 74 razy