Ważna debata z unijną komisarz

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko spotkał się z unijną komisarz do spraw spójności i reform – Elisą Maria da Costa Guimarães Ferreira. Tematem rozmowy były bieżąca sytuacja Dolnego Śląska i kształt polityki spójności po roku 2020.

2u949

- Nasza obecność w Brukseli jest ściśle związana z konstruowaniem przyszłego wsparcia unijnymi funduszami po roku 2020. Chcemy precyzyjnie wyrazić nasze oczekiwania oraz przedstawić plan rozwoju Dolnego Śląska w najbliższych latach. Zależy nam na utrzymaniu zrównoważonego rozwoju, dlatego będziemy walczyć o dodatkowe wsparcie dla południowej części regionu – informuje Macko.
Dodatkowo podczas pobytu w Brukseli wicemarszałek uczestniczył w konferencji „Engaging Citizens for good governance in Cohesion Policy”. Jej celem była odpowiedź na między innymi na zagadnienia jak mieszkańcy regionów rozumieją ideę unijnej polityki spójności, a także co mogą zrobić żeby przyczynić się do jej skutecznego wdrażania.
Podczas spotkań z Elisą Ferreira przedstawiono skomplikowaną sytuację Dolnego Śląska, który z jednej strony dzięki wsparciu polityki spójności jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów Europy, a z drugiej strony zmaga się z wieloma problemami i dysproporcjami rozwojowymi.  Region przekroczył próg dochodu 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca, tym samym z kategorii regionu słabiej rozwiniętego został zakwalifikowany do kategorii regionu w okresie przejściowym. Obecnie Dolny Śląsk znajduje się w czołówce najlepiej rozwijających się regionów w Europie. Poziom bezrobocia systematycznie spada, działalność gospodarcza jest rozwijana, a samorządy inwestują w infrastrukturę, tak aby polepszyć jakość życia mieszkańców. Niebagatelny wpływ mają na to fundusze europejskie. Jednakże, pomimo tych niewątpliwych sukcesów, na terenie naszego województwa istnieją bardzo wyraźne różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym.
Tę sytuację odzwierciedla zróżnicowanie poziomu wskaźnika PKB między subregionami Dolnego Śląska. Średnia wartość dla województwa w roku 2015 wynosiła 76%, podczas gdy dla subregionu jeleniogórskiego 55%, a subregionu wałbrzyskiego 50%. Operowanie wartościami średnimi PKB per capita dla województwa nie odzwierciedla więc rzeczywistych potrzeb regionu w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.
- Walczymy o jak największą alokację nowych środków unijnych dla Dolnego Śląska. Zwróciłem pani komisarz szczególną uwagę na konieczność objęcia wsparciem w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji całego obszaru byłego województwa wałbrzyskiego i obszaru, na którym trwa wydobycie węgla brunatnego, czyli Bogatyni  – wyjaśnia wicemarszałek. - Rozmawiamy o zaangażowaniu mieszkańców regionów po to aby skutecznie realizować politykę spójności. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Dolnoślązacy doskonale wykorzystują szanse, jakie daje im unijne wsparcie. Jestem przekonany, że w nowej perspektywie finansowej to się nie zmieni – podsumował Grzegorz Macko.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)

Czytany 78 razy