Z myślą o Polakach mieszkających na Kresach

W krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego dano wyjątkowy, charytatywny koncert karnawałowy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Imprezę, z myślą o Polakach mieszkających na Kresach, zorganizowano z inicjatywy marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego oraz wojewody małopolskiego Piotra Ćwika. Podczas koncertu samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Łukasz Smółka.

545445ol

Wyjątkowa sceneria teatru, a także doskonały repertuar, który wybrzmiał pod przewodnictwem naczelnika orkiestry ppłk. Leszka Mieczkowskiego zgromadził przedstawicieli małopolskich służb, jednostek samorządu terytorialnego, a także reprezentantów świata nauki i kultury.
-  Koncert, podczas którego mieliśmy okazję wysłuchać repertuaru orkiestry pochodzącej z ziemi nowosądeckiej, wybrzmiał w jednym z najbardziej reprezentatywnych miejsc naszego województwa. Ale to nie promocja teatru czy walory artystyczne koncertu były w tym momencie najważniejsze, a przede wszystkim cel, jaki przyświecał całemu wydarzeniu – mówił Smółka.
Przed koncertem zbierano datki, które pozwolą zasilić akcję „Rodacy – Bohaterom”. Wcześniej w ramach akcji, już po raz 13. zbierano dary żywnościowe oraz materiały przydatne w gospodarstwie domowym. Z zebranych artykułów przygotowywano paczki, które zostaną przekazane polskim rodzinom na Kresach. Pierwsze transporty już wyruszyły do naszych rodaków.

Biuro Prasowe UMWM
Źródło: www.malopolska.pl
(ski)

Czytany 40 razy