„Łódzkie na plus”

Rozpoczyna się czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego województwa łódzkiego „Łódzkie na plus”. Zarząd województwa przeznaczył na to 8 milionów zł. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na zadania wojewódzkie, 4 mln zł rozdzielone zostaną między 24 powiaty. W przypadku zadań wojewódzkich projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego. W przypadku zadań powiatowych projekty mogą składać mieszkańcy powiatu, do którego puli zgłoszony będzie projekt. Nabór projektów potrwa do 12 marca.

12454581

- Budżet Obywatelski „Łódzkie na plus” to przedsięwzięcie cieszące się wśród mieszkańców naszego województwa niesłabnącym powodzeniem, co pokazała realizacja jego trzech dotychczasowych edycji - podkreślił Dawid Mazurkiewicz, dyrektor kancelarii marszałka. - Naszym celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to w działania samorządu województwa wpływające na rozwój regionu.
Jednym z pomysłów zrealizowanych w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na plus” jest projekt Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach „Są pszczoły – jest życie”. - Chcieliśmy uwrażliwić mieszkańców województwa łódzkiego, na to, co można zrobić dla ratowania przyrody. Pokazaliśmy, że jest to zadanie każdego z nas, nie tylko pszczelarzy – mówi Zbigniew Sokołowski, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach, dodając że dzięki projektowi udało się zwrócić uwagę na ginące owady.
W przypadku zadań wojewódzkich projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, zaś w przypadku zadań powiatowych mieszkańcy powiatu, do którego puli zgłoszony będzie projekt. Nabór projektów potrwa do 12 marca. Następnie projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.  O dopuszczeniu zgłoszonych zadań do głosowania autorzy zostaną poinformowani do 28 kwietnia. Ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy do 3 czerwca. Głosowanie na projekty w ramach BO na 2021 rok planowane jest od 4 do 30 czerwca, a jego wyniki poznamy do 18 września.
Do Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na plus” można składać projekty:o charakterze sportowym, w tym z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, dotyczące bezpieczeństwa publicznego,  o charakterze turystycznym, z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, z zakresu rehabilitacji zdrowotnej. Dobrze widziane będą także projekty z zakresu upowszechniania folkloru związanego z województwem oraz nawiązujące do historii województwa i pamięci historycznej.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)

Czytany 53 razy