Współpraca buduje rozwój

Przedstawiciele województwa śląskiego, z marszałkiem Jakubem Chełstowskim na czele, odwiedzili Kraj Morawsko-Śląski w Czechach. W skład delegacji województwa śląskiego, obok marszałka Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałuży, weszli przedstawiciele instytucji mających istotny wpływ na rozwój gospodarczy i współpracę z inwestorami. Włodarze obu regionów partnerskich dyskutowali o współpracy. Wśród najważniejszych tematów poruszonych w trakcie spotkania w Ostrawie znalazły się kwestie, które łączą oba regiony, a zatem transformacja przemysłowa, problem niskiej emisji, energetyka, atrakcyjność inwestycyjna i nowa perspektywa unijnego finansowania, ale również turystyka i rozwój innowacji.

45653444

- Współpraca transgraniczna jest priorytetem dla regionu. Chcemy się uczyć na swoich doświadczeniach i inspirować wzajemnie, tym bardziej, że oba regiony są tak blisko siebie i mają za sobą podobną przeszłość i podobne wyzwania. Wspólne projekty budują zaufanie i przyszłość obu regionów, dlatego cieszę się z tego nowego otwarcia we wzajemnych relacjach – tłumaczył Chełstowski.
Sporo miejsca w trakcie wizyty poświęcono rozmowie związanej z transformacją obu regionów.
- Wierzę, że to historyczne spotkanie; chcemy wspólnie korzystać z rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską dla regionów w trakcie transformacji. Mamy wiele tematów, które łączą oba regiony, są wśród nich m.in. energetyka, ochrona środowiska, innowacje i jakość powietrza, ale najistotniejsza jest poprawa jakości życia, zarówno w Kraju Morawsko-Śląskim, jak i w Województwie Śląskim” – podkreślał hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego, Ivo Vondrák.
Przedstawiciele delegacji województwa śląskiego mogli zobaczyć udane przekształcenie dawnej strefy przemysłowej i kompleksu górniczo-hutniczego w dzielnicy Dolni Vitkovice, w którego skład wchodzi sporo obiektów kulturalno-edukacyjnych, a także działalność Morawsko-Śląskiego Centrum Innowacji. Mówiono również o ewentualnej współpracy w zakresie promocji dziedzictwa industrialnego obu regionów.

fot. Patryk Pyrlik
Źródło: www.slaskie.pl
(ski)

Czytany 71 razy