Rozmowy o polsko-francuskiej współpracy

W Saint-Brieuc we Francji rozpoczęło się wczoraj coroczne posiedzenie Komitetu Sterującego Współpracy Zdecentralizowanej Departamentu Côtes-d'Armor  i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Delegacji z Polski przewodniczy Sylwia Jaskulska, członek zarządu.

343335a

Komitet sterujący złożony z przedstawicieli partnerskich samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych we współpracę powstał w 2009 roku. Jego głównym celem jest przygotowanie harmonogramu, monitoring i ocena polsko-francuskich projektów realizowanych na Warmii i Mazurach oraz w Côtes d’Armor. W minionym roku zrealizowano 25 projektów. W większości koordynowane były one przez polskich i francuskich partnerów społecznych. W tegorocznym kalendarzu także zaplanowano wiele cennych polsko-francuskich inicjatyw, a ich realizacja jest jednym z punktów wczorajszych obrad.
Kontakty międzyregionalne Warmii i Mazur oraz Côtes d’Armor podawane są często jako wzorcowy przykład współpracy samorządów.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)

Czytany 49 razy