Mazowieckie sołectwa aktywne i bezpieczne

Odnowione, bezpieczne i sprzyjające rekreacji – takie są mazowieckie sołectwa realizujące inicjatywy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Podczas uroczystej gali podsumowującej tegoroczną edycję programu wyróżnione zostały najciekawsze i najlepsze z nich. Poznaliśmy też najaktywniejsze liderki obszarów wiejskich oraz laureatów Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. Nagrody wręczył marszałek województwa Adam Struzik.

235458

– MIAS to nasza autorska inicjatywa, którą realizujemy od ubiegłego roku. Popularność, jaką się cieszy przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. To dowód na to, że cała idea doskonale  wpisuje się w aktywizację społeczności lokalnych. Mieszkańcy wiedzą, czego potrzebują i chcą mieć realny wpływ na realizację swoich pomysłów, a MIAS daje im właśnie możliwość współdecydowania o tym, co dzieje się w ich miejscowościach – mówi marszałek Adam Struzik.
Jednym z elementów tegorocznej edycji programu był konkurs na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. Łączna pula nagród wynosiła 55 tys. zł (I miejsce – 4,5 tys. zł, II miejsce – 3,5 tys. zł, III miejsce – 2 tys. zł oraz wyróżnienia – 1000 zł).  Podczas oceniania projektów komisja konkursowa brała pod uwagę m.in.: tryb wyłonienia pomysłu na inwestycję, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu, jego oryginalność i innowacyjność oraz wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców sołectw i integrację społeczności lokalnej.
Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: Bezpieczne i przyjazne Sołectwo, MIAS rekreacyjnie, Odnowione Mazowsze, MIAS folklorystycznie oraz Doposażone Sołectwo.  W tym roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego. W rezultacie po środki sięgnęło 265 gmin, a wsparcie finansowe samorządu Mazowsza w wysokości blisko 11,5 mln zł trafiło do 1192 sołectw. Za te pieniądze stworzono wiele potrzebnych inwestycji. Wśród nich m.in.: place zabaw, siłownie plenerowe, altany i wiaty rekreacyjne, wyremontowano strażnice OSP i świetlice wiejskie. Nie zabrakło też zadań dotyczących budowy ogrodzeń i chodników, oczyszczania zbiorników wodnych i odratowania przydrożnych figurek. Samorząd Mazowsza dofinansował również m.in. wymianę lamp oświetleniowych, wykonanie systemów monitoringu terenu, doposażenie bibliotek czy zakup strojów i instrumentów dla zespołów ludowych.
Podczas gali w Mateczniku Mazowsze poznaliśmy również laureatki  szóstej edycji konkursu na „Najaktywniejszą Liderkę Wiejską w województwie mazowieckim”. W tym roku o tytuł ubiegało się 17 niezwykłych kobiet – aktywistek, działaczek społecznych, sołtysek czy szefowych kół gospodyń wiejskich, kobiet z ogromną wiedzą o Mazowszu i Unii Europejskiej. Najlepszą okazała się Wanda Kabala, sołtyska z Nowego Podola (gm. Wilga).

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)