Karta dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym na Mazowszu

Zimą rozpocznie się pilotażowa edycja mazowieckiej karty dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. - Dzieci i ich opiekunowie będą mogli liczyć na 100-procentową zniżkę w pociągach KM i WKD i duże zniżki w mazowieckich instytucjach kultury - informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Katalog partnerów ma być jednak szerszy i obejmować także przedsiębiorców.

W trakcie są prace nad regulaminem, wzorem karty i katalogiem partnerów. Karta ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2020 roku. Mazowsze będzie pierwszym województwem, które zdecyduje się na taki krok. Na terenie województwa mazowieckiego mieszka ok. 50 tys. dzieci z niepełnosprawnością.
 – Naszym celem było wypracowanie systemu ulg, ale przede wszystkim stworzenie jednej karty na Mazowszu, do której mogą przystąpić nie tylko instytucje samorządu województwa, ale i samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy i podmioty ekonomii społecznej czyli np. spółdzielnie socjalne – poinformowała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa.
- Do partnerów karty zapraszane są podmioty ekonomii społecznej – m.in. jadłodajnie, kawiarnie, sklepy i sklepy z rękodziełami. Zachęcamy również przedsiębiorców, by zaangażowali się w ten projekt. Chodzi przecież o to, by zaktywizować dzieci niepełnosprawne, ułatwić im dostęp do wydarzeń kulturalnych, do różnego typu zajęć, ale też ułatwić życie ich rodzinom – podkreśliła Elżbieta Lanc.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)