Młodzież współtworzy strategię rozwoju regionu

Trwają prace grup roboczych m.in. nad diagnozą społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego, które pozwolą stworzyć Strategię Rozwoju Województwa 2030+. Coś do powiedzenia w tej sprawie mają także radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którzy będą współtworzyć dokument.

23421

Radni młodzieżowego sejmiku mają stworzyć ankietę skierowaną do swoich rówieśników. W sprawie Strategii Rozwoju Województwa 2030+, młodzieżowy radni spotkali się ostatnio z przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Prusiem i dyrektorem Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jackiem Sułkiem. Przedstawili im swoje wstępne propozycje.
- Chcemy, żeby młodzież pomogła nam tworzyć strategię województwa na najbliższe lata. Oni są naszą przyszłością i decyzje, które teraz podejmujemy będą ich dotyczyć. Cieszę się, że podchodzą do tego bardzo twórczo - podkreślił przewodniczący Andrzej Pruś.
- Główną kwestą dla nas jest stworzenie w województwie, jak najwięcej możliwości dla młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżali, a ci, którzy wyjadą, żeby mieli gdzie wracać - stwierdziła Julia Dziuba, wiceprzewodnicząca młodzieżowego sejmiku.
- Stworzymy ankietę, która zostanie przekazana młodzieży z województwa. Chcemy współpracować z samorządami uczniowskimi i młodzieżowymi radami - zapowiedziała Julia Pająk, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. - Ankieta będzie zawierać pytania, dotyczące naszej przyszłości, takie jak inwestycje w regionie, polityka młodzieżowa, szkolnictwo i promocja ważnych imprez – dodała.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)