Debata ekumeniczna w Urzędzie Marszałkowskim

„Panowie, co mam czynić, abym został zbawiony?” (Dz 16,30) - to hasło przewodnie debaty w ramach XVIII Ekumenicznego Święta Biblii, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

5445456o

Debatę poprowadził ks. Mirosław Tykfer z „Przewodnika Katolickiego”, udział w niej wzięli przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego - abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz Kościoła ewangelicko-augsburskiego - bp Marian Niemiec, zwierzchnik diecezji katowickiej. Z uczestnikami spotkał się marszałek Marek Woźniak.
Organizatorem XVIII Ekumenicznego Święta Biblii, trwającego od 6 do 10 października, była Poznańska Grupa Ekumeniczna skupiająca Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół rzymskokatolicki, Kościół ewangelicko – augsburski, Kościół ewangelicko – metodystyczny, Kościół polskokatolicki, Kościół zielonoświątkowy oraz wspólnotę Genesis Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu.
Partnerem wydarzenia był samorząd województwa wielkopolskiego, a patronem  Marek Woźniak.

Źródło: www.umww.pl
(ski)