Spotkanie marszałka z ambasadorem Chorwacji

W dniu 8 października, w Dzień Niepodległości Chorwacji, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przyjął ambasadora Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej Tomislava Vidoševića.

643554456ie

Rozmowy dotyczyły możliwości nawiązania współpracy między województwem lubelskim i chorwackimi żupaniami (odpowiednik województwa). Ambasador zaznaczył, że rozwój gospodarczy Polski jest godny podziwu, a tym samym stwarza potencjał do nawiązywania i rozwijania kooperacji, zwłaszcza w zakresie ekonomii. Docenił także otwartość na inwestycje zagraniczne i gotowość do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Istotną kwestią we wzajemnych relacjach jest inicjatywa Trójmorza, skupiająca kraje Europy Środkowej, położone w trójkącie mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. Lubelszczyzna zyska na poprawie połączeń drogowych z Chorwacją, gdy ukończony zostanie polski odcinek Via Carpatia – jej odgałęzienie wiedzie właśnie nad Adriatyk.
Ambasador podkreślił znaczenie Polski dla rozwoju turystyki w jego kraju – tylko w ubiegłym roku na wypoczynek w Chorwacji zdecydował się ponad milion Polaków. Współpraca nie musi ograniczać się jednak tylko do tej dziedziny. Podczas spotkania padły konkretne propozycje działań w zakresie wymiany przedsiębiorców, a także wspólnej organizacji wydarzeń kulturalnych, które pozwoliłyby zbliżyć do siebie mieszkańców naszego województwa i Chorwatów oraz przyczyniło się do rozwoju wzajemnych stosunków.
Tomislav Vidošević zaprosił marszałka do udziału w przyszłorocznym Forum Regionów w Slawonii, które byłoby okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów.

Źródło: www.lubelskie.pl
(ski)

Czytany 116 razy