Tydzień Regionów w Brukseli

Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki uczestniczy w odbywającym się w Brukseli XVII Europejskim Tygodniu Regionów i Miast. W wydarzeniu uczestniczą samorządowcy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, przedstawiciele rządów, unijnych instytucji i organizacji pozarządowych, a także eksperci i naukowcy – ich liczbę szacuje się tym razem na ponad 9 tysięcy. Wczoraj Całbecki wystąpił podczas dyskusji na temat  budowania lokalnych mechanizmów odporności na klęski żywiołowe.

34554m

Europejski Tydzień Regionów i Miast to doroczne spotkanie służące jako platforma debaty na temat kierunków europejskiej polityki regionalnej i prezentacji dobrych praktyk w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Organizatorami są Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska (ściślej: Dyrekcja Generalna KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej). Tym razem w programie jest ok. 400 sesji roboczych, wystaw, dyskusji i seminariów. Główne tematy to przyszłość polityki spójności, skutki brexitu i modernizacja energetyczna kontynentu. We wczorajszej debacie otwarcia, zatytułowanej „Regiony i miasta – filar przyszłości UE”, uczestniczyli  m.in. szef Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz i wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klara Dobrev.
Kujawsko-pomorski akcent znajdzie się także w debacie na temat europejskiej polityki spójności, która – zgodnie z tytułem panelu - powinna służyć stworzeniu bardziej społecznej Europy, opartej o solidaryzm społeczny i realizującej ideę włączenia społecznego dla wszystkich. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka będzie mówił o realizowanej przez samorząd województwa polityce senioralnej oraz rozwiązaniach dotyczących wsparcia młodych rodzin i działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego  w Toruniu
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)