Dwie dekady województwa mazowieckiego w statystyce

Jubileusz 20-lecia istnienia województwa mazowieckiego oraz 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej stały się okazją do podsumowania rozwoju regionu. Urząd Statystyczny w Warszawie wspólnie z urzędem marszałkowskim zorganizowali konferencję „Mazowsze wczoraj i dziś – kierunki rozwoju nowoczesnej gospodarki”.

2365455o

Jaki wpływ wszystkie zmiany miały na społeczeństwo Mazowsza, a jaki na gospodarkę regionu?

20 lat województwa mazowieckiego w obecnym kształcie to dwie dekady zmian, które obserwował Urząd Statystyczny w Warszawie. Dzięki temu wiemy, że w tym czasie wzrosła liczba ludności na Mazowszu – z 5,1 mln do 5,4 mln osób. Mazowszanie są też coraz starsi – mediana wieku wzrosła z 36,6 w 1999r. do 40,5 lat w 2018 r. Zmieniły się też warunki społeczne – np. pięciokrotnie wzrosła liczba dzieci objętych opieką w żłobkach, a 950 na 1000 korzysta z opieki w przedszkolach (wcześniej było ich 507).
 W ciągu ostatnich 20 lat nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w naszym województwie. Dochód rósł z roku na rok przeciętnie o 3,4 proc. a wydatki o 1,8 proc. Gospodarstwa domowe są coraz lepiej wyposażone w sprzęt, czyli zmywarki, kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, komputery osobiste.
 – Minione 20 lat, a zwłaszcza 15 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej to dla naszego regionu ogromny skok rozwojowy. Zmiany są widoczne gołym okiem i to w każdej dziedzinie. Dziś Mazowsze to silny, dynamicznie rozwijający się region – lider wśród regionów europejskich. Nie spoczywamy na laurach, ciągle mamy wiele do zrobienia – ocenia marszałek Adam Struzik.
 Na podstawie danych z lat 2000–2008 można stwierdzić, że w województwie mazowieckim PKB na 1 mieszkańca według parytetu siły nabywczej systematycznie rośnie, stanowiąc od 72 proc. do 109 proc. średniej obliczonej dla 28 państw członkowskich UE. W latach 2004–2008 Mazowsze jako jedyny polski region spełniało kryteria regionu przejściowego, a od 2009 r., przekraczając 90 proc. średniej unijnej, spełnia kryteria regionu bardziej rozwiniętego.

Perspektywy na przyszłość

– Wyzwaniem na najbliższe lata, co wiemy już dziś, będą mniejsze pieniądze z UE. Jako region jesteśmy do tego przygotowani. Od lat sukcesywnie realizujemy wewnątrzregionalną politykę redystrybucji, mamy świetne, cieszące się dużym zainteresowaniem programy wsparcia. Jest to możliwe dzięki środkom własnym, wypracowanym w największych ośrodkach Mazowsza. To jednocześnie argument, by doskonale działające województwo nadal pozostało jednym organizmem – wyjaśnia marszałek.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)