Pani marszałek z Samorządowym Oskarem

Liga Krajowa uhonorowała marszałek Elżbietę Annę Polak prestiżową nagrodą im. Grzegorza Palki. Wyróżnienie przyznane zostało za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.

35333356kie

- To mój pierwszy Oskar w życiu, ale mam nadzieję, że nie ostatni - mówiła laureatka. - My w samorządzie terytorialnym czujemy, że mamy moc sprawczą i naprawdę kreujemy rzeczywistość. My nie rządzimy, my służymy naszym mieszkańcom. To nie jest tylko praca. W samorządzie spełniamy marzenia - dodała marszałek.
Nagroda przyznawana jest wybitnym osobistościom świata samorządu terytorialnego - osobom, które w swoich dokonaniach rozwoju samorządności przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności w Polsce. Chodzi tu m.in. o dokonania ustawodawcze, czy naukowe. Patronem nagrody jest łódzki samorządowiec – Grzegorz Palka (w kapitule nagrody zasiada m.in. jego żona – Jadwiga Palka). Laureatami nagrody w latach poprzednich byli m.in.: prof. Jerzy Buzek, prof. Michał Kulesza, prof. Jerzy Regulski, Barbara Imiołczyk, Danuta Hübner, Elżbieta Bieńkowska, Marek Woźniak, Jerzy Stępień, Jacek Protas i Olgierd Geblewicz oraz członek zarządu Marcin Jabłoński - wówczas marszałek.
- W samorządzie jestem od 30 lat, od początku. Należę do pokolenia transformersów. Pracowałam w samorządzie gminnym, powiatowym i teraz trzecią kadencję wojewódzkim. Często powtarzam moim współpracownikom, że jeżeli będziemy robili to, co wszyscy, to osiągniemy to, co wszyscy. My w samorządzie terytorialnym czujemy, że mamy moc sprawczą i naprawdę kreujemy rzeczywistość. My nie rządzimy, my służymy naszym mieszkańcom. To nie jest tylko praca. W samorządzie spełniamy marzenia - mówiła laureatka podczas uroczystej gali.
Dzięki jej osobistemu wkładowi, zaangażowaniu i determinacji zrealizowanych zostało wiele projektów ważnych dla regionu lubuskiego i jego mieszkańców. Poprzez swoją działalność, aktywny udział w życiu politycznym i społecznym kreuje i realizuje zadania, które znacząco wpływają na poprawę jakości życia społecznego, standardów i jakości życia publicznego oraz rozwój cywilizacyjny regionu.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)