Przygotowania do III Igrzysk Europejskich

Małopolska i Kraków w 2023 roku będą gospodarzami – III Igrzysk Europejskich. Najbliższe lata upłyną na intensywnych przygotowaniach, a ich efekt bez wątpienia wpłynie na rozwój i promocję regionu. W Krakowie został podpisany list intencyjny dotyczący podjęcia działań związanych z organizacją tego przedsięwzięcia. Podpisy na liście złożyli: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Tomasz Urynowicz, wicepremier Jarosław Gowin, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki oraz rektorzy krakowskich uczelni wyższych: AGH, AWF i UJ.

45548235ol

- Dla Małopolski Igrzyska Europejskie są niesamowitą szansą na rozwój i promocję naszego regionu, z której będziemy się starali w jak największym stopniu skorzystać. Zostaliśmy wybrani na gospodarza igrzysk – to z pewnością powód do dumy, ale także zobowiązanie do ciężkiej pracy. Przekonanie, że mamy poparcie polskiego rządu, a także nawiązana współpraca z rektorami uczelni sprawia, że jesteśmy w stanie zorganizować wydarzenie na najwyższym, europejskim poziomie – mówił podczas konferencji marszałek Witold Kozłowski.
- Deklarujemy pełne wsparcie w organizacji Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Jest to niezwykle ważne wydarzenie, nie tylko w kontekście regionu, ale także całej Polski – mówił wicepremier Jarosław Gowin. Wicepremier dodał, że jeśli będzie konieczność zostaną udostępnione i przysposobione obiekty w Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie czy Oświęcimiu.
Przedstawiciele krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha podkreślili, że dokonają oceny infrastruktury i podejmą działania, które pozwolą w pełni wykorzystać istniejące w obrębie ich uczelni obiekty.
- To ogromne przedsięwzięcie zobowiązuje nas do połączenia sił i podjęcia współpracy m.in. z krakowskimi uczelniami oraz z Polskim Komitetem Olimpijskim. Jestem przekonany, że przygotowania, które już dziś podejmujemy zaowocują sukcesem oraz korzyściami dla mieszkańców i całego regionu – dodał marszałek Witold Kozłowski.
Przypomnijmy, rolę gospodarza Igrzysk Europejskich Krakowowi i Małopolsce przyznano 22 czerwca br. w Mińsku. Za kandydaturą jednogłośnie opowiedziały się narodowe komitety zrzeszone w Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich. Pierwsza edycja tej imprezy odbyła się w Baku w 2015 r., a druga w tym roku w Mińsku.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)