Konwent Marszałków w Ostródzie

Marszałkowie województw uczestniczyli w odbywającym się w piątek 4. października  w Ostródzie posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2020 i związane z nią europejskie fundusze dla polskich regionów.

55888fdfg87

Debata dotyczyła też rządowego programu „Czyste powietrze” i lokalnych programów ochrony powietrza, Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz dobrych praktyk sieciowego rozwoju branży spożywczej. Gospodarze, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zaprezentowali osiągnięcia własnej sieci „Dziedzictwo kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle”.
Przyjęto stanowisko w sprawie rozwoju ekonomii społecznej w Polsce i Europie w świetle przygotowywanych obecnie zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Marszałkowie krytycznie oceniają efekt dotychczasowych prac nad tym dokumentem uznając, że przyjęcie proponowanych zmian w podejściu do wspierania gospodarki społecznej oznacza zagrożenie dla ekonomii społecznej w Polsce.   
Jako goście w posiedzeniu uczestniczyli minister środowiska Henryk Kowalczyk i Erich Unterwurzacher z Komisji Europejskiej.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)