Ambasador Iranu z wizytą w urzędzie marszałkowskim

Marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu w Polsce. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy gospodarczej i kulturalnej.  Marszałek wspomniał o wizytach na Mazowszu w latach 2016–2017 delegacji z irańskich prowincji Chorasan, Chuzestan i Azerbejdżan Wschodni. Podkreślił bardzo dobre relacje międzyregionalne i duży potencjał współpracy w owym czasie. Wskazał przy tym na potrzebę ożywienia kontaktów.

31111i45a

Ambasador Iranu wspomniał o wycofaniu się USA z porozumienia nuklearnego z Iranem, które – jak określił – położyło się cieniem na międzynarodowych relacjach gospodarczych Iranu z innymi państwami. Wyraził jednak nadzieję, że ulegną one poprawie wraz ze zmianą sytuacji politycznej. Podkreślił, że mimo okresu sankcyjnego Iran ma bardzo dobrą współpracę z Unią Europejską, czego przykładem może być m.in. wspólne opracowanie mechanizmu finansowego INSTEX, który pozwoli na wymianę handlową między Iranem i krajami UE, w tym z Polską.
Marszałek Struzik wyraził zainteresowanie mechanizmem INSTEX. W ramach wymiany barterowej Mazowsze mogłoby zaoferować towary, którymi zainteresowany jest Iran. Marszałek wskazał tu na możliwości współpracy w obszarze petrochemicznym, ale także w dziedzinie przetwórstwa żywności, maszyn i urządzeń przemysłowych, biotechnologii oraz know-how. Wiele miejsca marszałek poświęcił możliwej współpracy z partnerami irańskimi w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym produkcji ogniw fotowoltaicznych.
– Relacje między Iranem i Polską zawsze nacechowane były konstruktywną współpracą. Chciałbym podkreślić, że jesteśmy zainteresowani dwustronną współpracą również w wymiarze regionalnym – dodał marszałek Adam Struzik.
Ambasador poinformował również o licznych przedsięwzięciach kulturalnych, jakie na terenie Warszawy organizuje ambasada Iranu, w tym o koncertach, pokazach filmowych i teatralnych, a także festiwalach kulinarnych. W kwestii organizacji irańskich wydarzeń kulturalnych Struzik wspomniał o aktywności mazowieckich instytucji kultury, w tym Muzeum Etnograficznego, Muzeum Archeologicznego, Muzeum Azji i Pacyfiku, które dysponują możliwościami lokalowymi. Rozmawiano też o nowych technologiach w utylizacji odpadów oraz prowadzonych przez polskich naukowców pracach dotyczących odsalania wody, co z pewnością mogłoby zainteresować partnerów z Iranu. Strony zgodnie podkreśliły, że Mazowsze i prowincje irańskie mają sobie wiele do zaoferowania.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)