Gruzińska delegacja z wizytą na Dolnym Śląsku

Zacieśnia się współpraca między Dolnym Śląskiem i Gruzją. We Wrocławiu  działalność rozpoczął Konsulat Honorowy Gruzji. Na uroczyste otwarcie placówki do stolicy regionu przybyła oficjalna delegacja gruzińskiej Autonomicznej Republiki Adżarii.

432678y

Delegacja, na czele z  Davitem Gabaidze – przewodniczącym Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Adżarii, Zaalem Mikeladze - ministrem zdrowia Autonomicznej Republiki Adżarii oraz Mikheilem Artmeladze – dyrektorem Kliniki Onkologicznej w Batumi, Ekspertem w Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Najwyższej spotkała się z marszałkiem województwa Cezarym Przybylskim oraz dyrektorem Wydziału Współpracy z Zagranicą Karolem Przywarą.
Podczas spotkania Davit Gabaidze podkreślał znaczenie, jakie dla wzajemnych kontaktów i relacji utrzymywanych i rozwijanych pomiędzy regionami od 2016 roku, ma otwierany Konsulat Honorowy. Placówka z pewnością będzie ważnym ogniwem w budowaniu wzajemnych relacji m.in. w kontekście współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej, ale także wsparciem dla Gruzinów mieszkających na Dolnym Śląsku.
Goście z Adżarii spotkali się także z przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzejem Jarochem, radnymi województwa oraz z przedstawicielami Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)