Wśród liderów w LEADERZE

Przedstawiciele lokalnych grup działania z całej Polski uczestniczyli w konferencji pn. „Leader dziś i jutro”, która odbywała się w Mąchocicach Kapitulnych pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

263534645o

Podczas spotkania podsumowano realizację lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018. Okazuje się, że województwo świętokrzyskie najlepiej wdraża podejście „Leader” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W kończącym się okresie programowania powstało 10 tysięcy nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, zrealizowano ponad 5 tysięcy projektów, które dotyczą wybudowanej i przebudowanej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, a ponad 800 projektów dotyczyło zachowywania dziedzictwa kulturowego. Powstało ponadto ponad 30 inkubatorów lokalnego przetwarzania produktów rolnych.
– Wiemy, że konferencja organizowana jest na ziemi świętokrzyskiej dlatego, że nasze województwo ma bardzo dobre wyniki we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzieje się tak dzięki Państwu, dzięki ludziom, którzy potrafią realizować ten program najlepiej jak można, a my tylko w tym pomagamy – mówił Krzysztof Domagała, dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, które wdraża Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie świętokrzyskim.
Poza przedstawicielami rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Źródło: www.swietokrzyskie.pro
(ski)