Czy pieniądze zastąpią solidne uczenie się?

W województwie zachodniopomorskim podpisano umowę zapewniającą wsparcie finansowe z UE dla 15 samorządów na realizację projektu pn. „Fabryka kompetencji kluczowych”. Ma on być odpowiedzią na notowane w ostatnich latach niskie wyniki zdawalności matur. Projekt będzie realizowany w 30 szkołach.

233231

Szanse na rozwój dzięki udziałowi w specjalistycznych zajęciach zyska blisko 4,5 tys. dzieci kształcących się na terenie 15 zachodniopomorskich gmin i powiatów. Wsparcie obejmie 30 szkół, z czego 28 placówek zostanie doposażonych w sprzęt TIK, a 29 szkół będzie miało doposażone pracownie przedmiotowe. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 6 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 5,4 mln zł.
Projekt według samorządowców z zachodniopomorskiego stanowi odpowiedź na niskie w ostatnich latach wyniki zdawalności matur. Ich zdaniem tylko kompleksowe i systemowe działania mogą poprawić tę sytuację.
- Nieustannie szukamy pomysłów i rozwiązań, które stworzą większe szanse dla młodych ludzi mieszkających w naszym regionie, w miastach, miejscowościach i wsiach. Chcemy dać im lepszą edukację, by dać lepszą przyszłość. Aby podnieść efektywność regionalnego systemu edukacji – od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe – musimy podejmować działania systemowe. Ten projekt właśnie taki jest, to świetny przykład szerokiej współpracy terytorialnej, które umożliwiają fundusze unijne – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas podpisania umowy o dofinansowaniu z UE, którą sygnował też prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)