Wojewódzkie samorządowe ćwiczenie obronne

Rozszyfrowanie tajnych informacji, składanie meldunków operacyjnych, a także radzenie sobie z presją czasu i niemałego stresu – m.in. z takimi zadaniami musieli uporać się uczestnicy wojewódzkiego samorządowego ćwiczenia obronnego, które organizował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego).

235466

W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych województwa dolnośląskiego wykonujących zadania obronne, a wśród nich podmioty lecznicze, instytucje kultury, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Biuro Obsługi Urzędu, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego realizujący zadania obronne oraz reprezentanci innych zaproszonych podmiotów.
W ramach ćwiczenia przeprowadzono zajęcia praktyczne i teoretyczne dotyczące realizacji zadań obronnych w czasie pokoju oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Pierwszy etap ćwiczenia obejmował część organizacyjną oraz planistyczną. Kolejny etap to zajęcia w miejscu tzw. stałej dyslokacji uczestników, czyli tam gdzie będą mieli za zadanie działać w obliczu zagrożenia. Trzeci, ostatni etap przedsięwzięcia zrealizowano w Żelaźnie k. Kłodzka.
Ćwiczenia odbyły się z udziałem prelegentów i wykładowców reprezentujących: Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (grupa Wałbrzysko – Kłodzka), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy,  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, Grupę Ratownictwa Specjalistycznego  OSP Starówka – Wrocław, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu, Urząd Miasta w Kłodzku oraz Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)