Między tradycją a innowacją. Samorząd jutra

Wojewoda Piotr Ćwik, marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, Iwona Gibas, wiceprzewodnicząca sejmiku województwa małopolskiego i radna Marta Mordarska podczas Eorum Ekonomicznego w Krynicy wzięli udział w panelu poświęconym wyzwaniom, jakie stoją przed samorządem, a także starali się odpowiedzieć na pytanie: jak połączyć tradycję z innowacją?

4564465o

Jak podkreślił marszałek Witold Kozłowski rozwój samorządu nie dokona się bez aktywnych liderów na poziomie lokalnym. - Zaczynając od sołectw, po wspólnoty gminne, aż po najwyższy szczebel - samorząd wojewódzki musimy wspólnie zabiegać o to, aby rozwiązywać problemy mieszkańców - mówił  Kozłowski.
- To my w Małopolsce mamy ponad 200 sprawnych liderów – wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych – ludzi, którzy promują swoje regiony i dążą do ich rozwoju. Nasz region nie może się wstydzić, bo mamy wielu przedsiębiorców, którzy produkują pociągi, budują drogi, tworzą wiele kreatywnych produktów - dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.
O sile ludzkiego pierwiastka, jaki występuje w Małopolsce mówiła natomiast Iwona Gibas. - Małopolanie są tak kreatywnym społeczeństwem, że są w stanie wykorzystać każdą ilość środków. Siłą naszego regionu są zatem nasi mieszkańcy. Koła Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicze Straże Pożarne - to jedne z najbardziej aktywnych grup w naszym regionie. Ludzie otwarci, pogodni i gościnni z tym kojarzy się Małopolska.
Kończąc dyskusję Witold Kozłowski zwrócił szczególną uwagę na diagnozę samorządu jutra. - Musimy szukać synergii pomiędzy wieloma elementami samorządu, która nie wymaga dodatkowych środków. Na bazie spotkań, które odbyliśmy z przedstawicielami małopolskich samorządów budujemy założenia do nowej perspektywy finansowej, a także do Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030 - podkreślił marszałek.
Nasza polityka powinna być polityką całkowitego podporządkowania służbie Małopolsce i Małopolanom. Nasi samorządowcy muszą czuć wsparcie ze strony samorządu województwa. Koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju po to, aby interwencja publiczna była celowana w miejsca, które nie są wystarczająco rozwinięte - dodał na zakończenie wystąpienia marszałek Witold Kozłowski.
Przypomnijmy: Małopolska była głównym partnerem Forum Ekonomicznego.

Źródło: www.malopolskie.pl
(ski)