Nowe Centrum Praktyk dla uczniów

Samorząd województwa dolnośląskiego inwestuje w rozwój edukacji. Wraz z nowym rokiem szkolnym zostało otwarte Centrum Praktyk w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach w powiecie lubańskim.

5445356o

Nowoczesny obiekt, gdzie kształcić będą się przyszli technicy żywienia, usług gastronomicznych, hotelarstwa czy kelnerzy, powstał dzięki gruntownej modernizacji budynku stodoły. Teraz uczniowie będą mieli do dyspozycji świetnie wyposażone pracownie: hotelarską, gastronomiczną i gastronomiczno-cukierniczą.Kupiono również sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowania.
− Na modernizacje budynku przekazaliśmy w sumie 6,5 mln zł. To kolejny strumień pieniędzy, który płynie na rozwój szkolnictwa zawodowego. Jestem pewien, że ta inwestycja będzie dobrze wykorzystana – mówi marszałek Cezary Przybylski.
Prace budowlane obejmowały: modernizację budynku stodoły wraz z jej wzmocnieniem, częściową wymianę i przebudowę konstrukcji budynku, przebudowę zagospodarowania terenu z budową dojść do nowych wejść do budynku, budowę dróg pożarowych i miejsc postojowych, oświetlenie, ogrodzenie terenu, nasadzenie zieleni oraz budowę niezbędnych przyłączy.
− Chcemy zapewnić młodym Dolnoślązakom lepszy start na rynek pracy. Obecnie w cenie są osoby posiadające fach w ręku, a to właśnie zapewnia solidnie zorganizowane szkolnictwo zawodowe. Centrum Praktyk bez wątpienia poprawi efektywność kształcenia młodzieży – podkreśla wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)

Czytany 118 razy