Śląskie: Prawie 70 proc. kontraktacji RPO

Samorząd woj. śląskiego zawarł już umowy na dofinansowanie projektów wykorzystujące 69,5 proc. środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 – wynika z danych przekazanych przez urząd marszałkowski.

W obecnym śląskim RPO znajduje się najwięcej pieniędzy spośród programów regionalnych w Polsce - 3,477 mld euro (obecnie przeliczane na ponad 14,92 mld zł). W procedurze konkursowej rozdzielonych ma zostać 12,58 mld zł; w pozakonkursowej - 1,48 mld zł. Jak wynika z zestawienia departamentu rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego na 26 sierpnia br., poziom kontraktacji, czyli łącznej wartości podpisanych umów o finansowanie, wyniósł 69,5 proc. wartości RPO, osiągając 10,36 mld zł. Łącznie podpisano do tego czasu umowy lub wydano decyzje dla 3930 projektów. Spośród poszczególnych działów RPO, tzw. osi priorytetowych, najwyższe wskaźniki kontraktacji osiągnięto w infrastrukturze edukacyjnej (umowy na 308,5 mln zł; 88,8 proc. alokacji), rewitalizacji oraz infrastrukturze społecznej i zdrowotnej (umowy na 1,04 mld zł; 82,8 proc. alokacji), a także transporcie (umowy na 1,63 mld zł; 80,2 proc. alokacji). Najniższy wskaźnik kontraktacji dotyczy nowoczesnej gospodarki (umowy na 358 mln zł; 41,2 proc. alokacji).
Poziom zaangażowania RPO we wnioski wybrane już do dofinansowania wynosi 72,5 proc. Do dofinansowania wybrano 4177 wniosków na łączną kwotę 10,81 mld zł - spośród wszystkich złożonych w dotychczasowych naborach 10655 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 22,9 mld zł.
Poziom kontraktacji śląskiego RPO nieco zwiększa zakwalifikowanie do niej umów związanych z mechanizmem instrumentów finansowych. Większość środków RPO rozdzielanych jest bowiem w trybie konkursowym lub pozakonkursowym w mechanizmie dotacji; instrumenty finansowe to finansowanie zwrotne (pożyczkowe), dostępne np. w programach typu Jessica.
W woj. śląskim ok. 32 proc. RPO rozdzielanych jest poprzez  ZIT (łącznie 1,1 mld euro/4,59 mld zł), które zakłada znaczny udział samorządów lokalnych w wyborze projektów.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)